DUO for a JOB

Een innovatief project voor intergenerationele mentors in Brussel

© Duo for a Job asbl
© Duo for a Job asbl

Het mentoraat van DUO for a JOB houdt in dat ervaren professionals jongeren met een immigratieachtergrond die op zoek zijn naar werk, een steuntje in de rug geven. Het project wil zo iets doen aan de ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt en tegelijk de waardevolle ervaring van oudere werknemers erkennen en benutten.

Jongeren met een migratieachtergrond hebben het in Brussel moeilijker om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt, terwijl er aan de andere kant beroepsmensen op (pre)pensioen zijn die tijd over hebben en goed bekend zijn met het lokale economische weefsel. Vanuit die vaststelling organiseert DUO for a JOB intergenerationele mentoraatsduo's voor een termijn van zes maanden. De jongere doet zijn voordeel met de ervaring van zijn mentor, die hem helpt om een professioneel project op te stellen, zijn vakkennis deelt en hem moreel steunt. Hun onderlinge relatie is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect en groeit mettertijd, waardoor er zich een sociale band ontwikkelt en de onderlinge solidariteit wordt bevorderd. Tegelijk wordt heel concreet een antwoord geboden op de moeilijkheden die jongeren met een migratieachtergrond ondervinden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.