Jongeren op de dool

De zelfredzaamheid van dakloze jongeren bevorderen door politieke en maatschappelijke vragen te stellen

Het project "Jongeren op de dool" zag het licht in 2016. Het heeft tot doel een einde te maken aan de dakloosheid van jongeren van 16 tot 25 jaar in het Brussels Gewest, en hen in staat te stellen een uitweg te vinden uit hun fysieke, administratieve en psychologische dooltocht.

Betrokkenheid en participatie in drie fasen

Allereerst wordt een vijftigtal jongeren samengebracht voor groeps- en individuele gesprekken om beter te begrijpen wat ze nodig zouden hebben gehad tijdens hun omzwervingen, en vooral op de momenten die van doorslaggevend belang waren om dakloos te worden. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de belangenbehartiging bij de media en de politiek te onderbouwen. Tot slot worden verschillende manieren bedacht om de jongeren als ervaringsdeskundigen te integreren in de verschillende besluitvormingsorganen van het project.

Impact dankzij individuele en collectieve kracht

In het kader van de belangenbehartiging wordt een groep jongeren samengesteld die zich tot de politiek en het maatschappelijk middenveld wil richten om een debat op gang te brengen en een aanzet te geven tot verandering in de aanpak van dakloosheid. Begeleid door communicatie- en audiovisuele professionals zullen zij de opdracht krijgen om deze problematiek aan te snijden met behulp van de communicatiemiddelen die hen het best liggen en om hun producties via de juiste kanalen te verspreiden.

Een ontmoetingsruimte

De projectpartners pleiten voor een holistische aanpak die gericht is op de ontwikkeling van autonomie, actief burgerschap en zelfredzaamheid. De ontmoetingsruimte vormt de toegangspoort tot het netwerk. Elke jongere krijgt een persoonlijke begeleiding op maat, gericht op een duurzaam vertrek van de straat. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot huisvesting, een essentieel integratiemiddel om een einde te maken aan dakloosheid.