New Urban Creation

Een interdisciplinaire vorming die studenten onderdompelt in de stad

Checkpoint Charlie 2010 copyright Emilio Lopez-Menchero.
Checkpoint Charlie 2010 copyright Emilio Lopez-Menchero.

Een dertigtal studenten van de ULB, de ERG, La Cambre en het RITCS verdiepen zich in een fysieke en reflectieve verkenning van de stad. Een onderzoekslaboratorium om vaardigheden te ontwikkelen en te delen die aangepast zijn aan de professionele realiteit van de hedendaagse culturele en artistieke sector.

Van een terreinverkenning...
Het eerste jaar staat in het teken van reflectie en richt zich op de exploratie van de wijken, het ontmoeten van de bewoners, lokale non-profitorganisaties, enz. Onder begeleiding van experts in stedenbouw, geografie, geschiedenis, sociologie en van kunstenaars, leren studenten de stad te observeren en een kritische blik te ontwikkelen. Ze onderzoeken het potentieel van verschillende media (radio, graffiti, installatie, performance, etc.) om ‘in te grijpen’ in de stad.

…tot de organisatie van een festival van ‘urban practices’!
In het tweede jaar komen de studenten in actie. Ze ontwikkelen een artistiek voorstel voor een gekozen site. Ze zorgen voor een coherente programmering en regelen voor alle praktische aspecten. Ze bepalen zelf de contouren, vorm en dramaturgie van het festival.

Professionals voor Brussel
Het doel van dit avontuur is om toekomstige professionals op te leiden die zich engageren en verantwoordelijk opstellen ten aanzien van hun omgeving en in hun beroepspraktijk. Ze komen in contact, onderhandelen en werken samen met meerdere partners (instellingen, overheden, kunstenaars) en ontmoeten een publiek dat niet noodzakelijkerwijs goed op de hoogte is. Dat brengt hen ertoe om in reële omstandigheden na te denken over wat ze werkelijk willen verdedigen vanuit een sociaal, artistiek en cultureel oogpunt, en over de concrete middelen om dat te bereiken. Door studenten in de positie van ontwikkelaars en managers te plaatsen, is het de bedoeling om hun professionele vaardigheden te vergroten, en om hun toekomstige integratie in de sector te vergemakkelijken.