Story-me

Een uitzonderlijk parcours voor leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs in het Brussels Gewest


Story-me is een uniek proefproject dat tussen september 2017 en juni 2020 loopt in het verplicht technisch en beroepsonderwijs in Brussel, zowel Frans- als Nederlandstalig, en zowel voltijds als duaal. Het project heeft tot doel jongeren de gelegenheid te bieden om hun ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen in hun professioneel leven, of dat nu is als arbeider, bediende of oprichter van hun eigen onderneming.

Vaardigheden om mee aan de slag te gaan

Zelfkennis, creativiteit, teamspirit, zin voor initiatief… het zijn allemaal sleutelvaardigheden die jongeren nodig hebben om een toekomst en een professioneel project op te bouwen. In samenwerking met de partnerorganisaties wordt een activiteitenprogramma op touw gezet dat leerlingen van het derde tot het zevende jaar de kans geeft om 12 competenties te verwerven die hun leven lang nuttig zullen zijn.

Een schoolproject

Scholen vormen de spil van Story-me vanwege de mobilisatie van leerkrachten, schoolhoofden en scholieren. In september 2018 waren er al 10 scholen in de Brusselse regio die de Story-me modules aan ongeveer 2.000 leerlingen aanboden. De bedoeling is om na de looptijd van drie jaar de scholen in staat te stellen autonoom te worden door leerkrachten op te leiden in de ondernemingspedagogie en in de modules die deel uitmaken van het voorgestelde programma.

Een project gebaseerd op collectieve intelligentie

Story-me is het resultaat van een onuitgegeven samenwerking van 8 filantropische entiteiten en 11 verenigingen met de Gemeenschappen, de gewestelijke instanties en de onderwijsnetten. Deze samenwerking ving al aan in de analyse- en diagnosefase, en werd voortgezet tijdens de opstelling en uitvoering van een gemeenschappelijk actieplan en het meten van de impact van het initiatief. Het project is ontstaan vanuit de overtuiging dat grote en complexe maatschappelijke uitdagingen niet door één organisatie of één programma kunnen worden opgelost, omdat ze niet alleen het mobiliseren van meerdere soorten expertise vereisen, maar ook het beschikbaar stellen van voldoende middelen om duurzame verandering op grote schaal te realiseren.