EMES International Research Network

Een jonge community-verantwoordelijke om de impact van het netwerk te vergroten

Teneinde de impact van haar activiteiten te vergroten en de banden tussen jonge onderzoekers en leraars te versterken, maakt EMES, het Réseau international de centres de recherche et de chercheurs en entreprise sociale, een vacature voor een halftijdse betrekking als community-verantwoordelijke bekend.

EMES heeft in de loop van zijn bijna twintigjarig bestaan een pluridisciplinaire gemeenschap opgebouwd die 13 universiteiten en meer dan 250 onderzoekers uit 50 landen verenigt rond concepten als sociale ondernemingen en ondernemerschap, en een sociale en solidaire economie. De organisatie zal van 2018 tot 2022 steun genieten van Action COST (European Cooperation in Science and Technology) om initiatieven te nemen gericht op een sterker engagement van de nieuwe generatie voor het sociaal ondernemerschap. De indienstneming van een community­-verantwoordelijke zal EMES in staat stellen initiatieven te nemen die gericht zijn op studenten en jonge onderzoekers-docenten, een jaarlijks forum te organiseren in Brussel en een plan uit te werken om dit netwerk te consolideren onafhankelijk van het COST-project.