Parlement Jeunesse

Door het parlementair debat de kritische zin aanscherpen

© Louise Delvaux & Thomas Ravanelli
© Louise Delvaux & Thomas Ravanelli


Elk jaar geeft het Jongerenparlement een honderdtal jongeren tussen 17 en 26, met heel uiteenlopende achtergronden, de kans om de rol van parlementslid te spelen en deel te nemen aan een week van gesimuleerde parlementaire debatten in het Parlement van de Franse Gemeenschap.

Begrijpen, debatteren, overtuigen

De debatten vinden plaats tijdens de voorjaarsvakantie. Er worden vier fictieve decreten besproken, die worden voorgesteld door vier leden van het Jongerenparlement die de rol van minister spelen. Bespreking in commissie, amendementen, stemmingen… de volledige totstandkoming van een decreet komt aan bod. De jongeren krijgen de kans om kennis te maken met de parlementaire manier van werken, op een niet-partijgebonden manier. Een groepje van jonge journalisten doet verslag van de besprekingen. Daarnaast bieden kleinere simulaties op school en in het hoger onderwijs de gelegenheid om ook een jonger publiek te bereiken en hun interesse te wekken voor het gebeuren.