Het Atelier des Ecritures contemporaines

Een vorming in literaire creatie

atelier avec Donatien Grau et Oriol Vilanova
atelier avec Donatien Grau et Oriol Vilanova

De Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre begint met een opleidingscyclus die is gewijd aan het schrijven. Zoals schilderkunst, fotografie, film of theater, wordt schrijven in deze opleiding benaderd als een belangrijke vorm van creativiteit waar een hele reeks professionele activiteiten mee samenhangen.

Een Belgische première

In samenwerking met gelijkaardige opleidingen in het Franstalige deel van Europa, organiseert La Cambre de eerste opleiding in België gewijd aan het hedendaagse schrijverschap. Gedurende een schooljaar kan een twintigtal studenten, die worden geselecteerd op basis van hun schriftelijke productie, werken aan zijn schrijverspraktijk en die toetsen aan de mening van andere schrijvers en erkende professionals.

Het schrijven op het kruispunt van de kunsten

De ateliers, lessen en workshops vinden vooral plaats 's avonds en op zaterdag, en worden gegeven door mensen met internationale faam in hun vakgebied. Omdat het schrift zich op het snijpunt van andere artistieke activiteiten bevindt, worden de studenten ook uitgenodigd om bepaalde andere lessen van de school te volgen, zoals boekbinden, grafisch ontwerp, visuele verhaaltechnieken of drukkunst – allemaal sterke punten van La Cambre. De studenten moeten aan het einde van de opleiding een origineel werk creëren, dat eventueel kan worden uitgegeven.

Publiek toegankelijke bijeenkomsten

Aanvullend op het lessenprogramma organiseert La Cambre 's avonds bijeenkomsten waarop de band tussen de plastische kunsten en de literatuur wordt onderzocht, in de vorm van een conversatie tussen een schrijver en een kunstenaar. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en kosteloos.