Professionele integratie

De professionele integratie van jongeren in Brussel bevorderen

Brussel is een jonge stad, maar de jongeren hebben het moeilijk om aansluiting te vinden met de beroepswereld. Daarom wil de Fondation Bernheim prioriteit geven aan initiatieven die hun ondernemingszin bevorderen, hen helpen om een eigen project uit te werken en hun aanmoedigen om hun dromen waar te maken.

De professionele integratie van jongeren lag Emile Bernheim na aan het hart en is ook een van de grootste uitdagingen voor de toekomst van Brussel. De Fondation Bernheim steunt daarom vernieuwende, concrete en efficiënte initiatieven die tot doel hebben om de integratie van jongeren in het beroepsleven te bevorderen, ongeacht hun achtergrond, opleidingsniveau of activiteitengebied.

De stichting vindt het belangrijk om van begin tot einde bij de zaken betrokken te zijn, en haar werking strekt zich dan ook uit tot alle stadia van het proces.

 

Ondernemerschap bevorderen

Om de jongeren (opnieuw) zelfvertrouwen te geven, hun vaardigheden te ontwikkelen, hun kennis van beroepen en activiteiten te vergroten, en hen de smaak van het ondernemen te laten proeven – of het nu is om een baan te vinden dan wel een eigen zaak te beginnen.

Een professioneel project uitwerken

Om jongeren te helpen hun ideeën te realiseren dankzij een gunstige context, raad, ervaring of opleidingen in een niet-formele sfeer.

Een levensproject waarmaken

Omdat degenen die hun weg reeds hebben gevonden, soms een financieel steuntje in de rug nodig hebben om hun horizon te verbreden, een stage te doen of hun traject te consolideren.