Professionele integratie

De professionele integratie van jongeren in Brussel bevorderen

Brussel is een jonge stad, maar de jongeren hebben het moeilijk om aansluiting te vinden met de beroepswereld. Daarom wil de Fondation Bernheim prioriteit geven aan initiatieven die hen helpen om hun eigen project uit te werken, hun ondernemingszin te bevorderen en hun talenten te ontwikkelen.

De professionele integratie van jongeren lag Emile Bernheim na aan het hart en is ook een van de grootste uitdagingen voor de toekomst van Brussel. De Fondation Bernheim steunt daarom vernieuwende, concrete en efficiënte initiatieven die tot doel hebben om de integratie van jongeren in het beroepsleven te bevorderen, ongeacht hun achtergrond, opleidingsniveau of activiteitengebied.

De stichting vindt het belangrijk om van begin tot einde bij de zaken betrokken te zijn, en haar werking strekt zich dan ook uit tot alle stadia van het proces:

Zijn professioneel project uitwerken

Om de jongeren (opnieuw) zelfvertrouwen te geven, hun vaardigheden te ontwikkelen, hun kennis van beroepen en carrièremogelijkheden te vergroten, en hen ondernemingszin te geven – of het nu is om een baan te vinden of een eigen activiteit te beginnen.

Ondernemingszin bevorderen

Om jongeren te helpen hun ideeën te realiseren door hun vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om eraan te beginnen, dankzij een gunstige context, advies, ervaringen of opleidingen.

Talent ontwikkelen

De middelen geven aan degenen die hun weg hebben gevonden: om hun horizon te verbreden, ervaring op te doen, zich te verbeteren in hun domein en zo hun talenten te versterken.