Maatschappelijke integratie

Burgerzin koppelen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren

Om jongeren te helpen hun plaats te vinden in de samenleving, zich te ontplooien en hun zin voor het algemeen belang te stimuleren, moedigt de Fondation Bernheim initiatieven aan die tot doel hebben om van hen verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers te maken.

De stichting verleent steun aan projecten die op school en daarbuiten, en in de overgangsperiode tussen school en het beroepsleven of de universiteit, jongeren aanmoedigen om in een multiculturele context samen te leven, een maatschappelijk engagement aan te gaan en hun visie op de wereld uit te drukken.

12-18 jaar, op school

De school heeft tot doel om alle leerlingen voor te bereiden op een bestaan als verantwoordelijk burger, die in staat is om bij te dragen tot de ontwikkeling van een democratische, solidaire en pluralistische samenleving die openstaat voor andere culturen, en is daarom de plaats bij uitstek voor socialisatie en het verwerven van burgerzin.

12-18 jaar, buiten de school

Burgerzin verwerven is iets wat voor een groot deel buiten de school gebeurt, dankzij activiteiten die de interesses van jongeren verruimen en hun de gelegenheid bieden om te experimenteren met andere vormen van collectiviteit. Daarom steunt de Fondation Bernheim initiatieven die jongeren autonomer maken en tegelijk hun actieve betrokkenheid bij de samenleving bevorderen.

Jongvolwassenen

Ze hebben de school afgerond maar zijn nog niet begonnen aan hun beroepsleven. Dat is het moment bij uitstek om aan deze jongeren maatschappelijke projecten voor te stellen die persoonlijke emancipatie rijmen met het stimuleren van de solidariteitszin. De Fondation Bernheim wil zodoende structuren steunen die hen in staat stellen om zich volwaardig te integreren in de samenleving en hun stem te laten horen.