Uw project financieren

Voorbereiding van uw financieringsaanvraag

Controleer de ontvankelijkheidscriteria

  1. U vertegenwoordigt een instelling of een vereniging.
  2. Het project past in een van de actieterreinen van de Fondation Bernheim en beantwoordt aan de doelen van de stichting.
  3. Het project is innovatief, van hoge kwaliteit en relevant voor het actieterrein in kwestie.
  4. Financiering van de Fondation Bernheim is onmisbaar om het project te realiseren.

 

Kies een procedure

De initiatieven die wij steunen, kunnen zowel uit projectoproepen voortvloeien als uit spontane sollicitaties.

1. Indien u antwoordt op een projectoproep, controleer dan grondig de specifieke selectiecriteria voor de oproep.
2. Voor spontane sollicitaties zijn begin januari, begin april en begin september de meest geschikte momenten om een dossier in te dienen.

Een aanvraag indienen

Er is geen standaardformulier. Bezorg ons een volledig dossier met een gedetailleerde beschrijving van het project, het budget en uw organisatie. Vergeet niet te vermelden of het gaat om een eerste aanvraag dan wel een hernieuwing.

Stuur uw aanvraag per email naar France de Kinder of per post naar het volgende adres: Fondation Bernheim, Beenhouwersstraat 53 te 1000 Brussel.

U zult van ons een ontvangstbevestiging krijgen. Indien het project ontvankelijk is, bezorgen we u aanvullende informatie over het vervolg van de procedure.