Actieplan 2015-2022

Het was de wens van Emile Bernheim dat de initiatieven die de Fondation Bernheim steunt, in de eerste plaats ten goede zouden komen aan de jeugd. Aangezien Brussel een jong gewest is in volle groei, een derde van de bevolking er jonger is dan 25 en het een uitdaging is om er in wederzijds respect aan een gemeenschappelijke toekomst te bouwen, heeft de Fondation Bernheim beslist om in de periode 2015-2022 het hele Brussels gewest tot haar actieradius te maken.
Haar doel is om vernieuwende en efficiënte initiatieven te steunen die jongeren tussen 12 en 25 jaar in Brussel de gelegenheid bieden hun competenties te verruimen, kwalitatief hoogstaande opleidingen te volgen, hun ondernemersgeest te ontwikkelen, hun burgerzin te stimuleren en een levensproject te formuleren.


Professionele integratie

De professionele integratie van jongeren in Brussel bevorderen

Brussel is een jonge stad, maar de jongeren hebben het moeilijk om aansluiting te vinden met de beroepswereld. Daarom wil de Fondation Bernheim prioriteit geven aan initiatieven die hun ondernemingszin bevorderen, hen helpen om een eigen project uit te werken en hun aanmoedigen om hun dromen waar te maken.

Ontdek dit domein

Maatschappelijke integratie

Burgerzin koppelen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren

Om jongeren te helpen hun plaats te vinden in de samenleving, zich te ontplooien en hun zin voor het algemeen belang te stimuleren, moedigt de Fondation Bernheim initiatieven aan die tot doel hebben om van hen verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers te maken.

Ontdek dit domein