Actieplan 2015-2022

Het was de wens van Emile Bernheim dat de initiatieven die de Fondation Bernheim steunt, in de eerste plaats ten goede zouden komen aan de jeugd. Aangezien Brussel een jong gewest is in volle groei, een derde van de bevolking er jonger is dan 25 en het een uitdaging is om er in wederzijds respect aan een gemeenschappelijke toekomst te bouwen, heeft de Fondation Bernheim beslist om in de periode 2015-2022 het hele Brussels gewest tot haar actieradius te maken.
Haar doel is om vernieuwende en efficiënte initiatieven te steunen die jongeren tussen 12 en 25 jaar in Brussel de gelegenheid bieden hun competenties te verruimen, kwalitatief hoogstaande opleidingen te volgen, hun ondernemersgeest te ontwikkelen, hun burgerzin te stimuleren en een levensproject te formuleren.


Professionele integratie

De professionele integratie van jongeren in Brussel bevorderen

Brussel is een jonge stad, maar de jongeren hebben het moeilijk om aansluiting te vinden met de beroepswereld. Daarom wil de Fondation Bernheim prioriteit geven aan initiatieven die hen helpen om hun eigen project uit te werken, hun ondernemingszin te bevorderen en hun talenten te ontwikkelen.

Ontdek dit domein

Maatschappelijke integratie

Jongeren aanmoedigen om hun burgerzin te ontwikkelen door expressie, openheid en betrokkenheid te stimuleren.

Persoonlijke groei, professionele perspectieven en de ontwikkeling van burgerzin zijn van bepalend belang voor het 'positieve' toekomstperspectief van elke jongere. De Stichting spitst haar actie toe op drie hoofdgebieden, voor twee leeftijdsgroepen:

Ontdek dit domein